دکتر صالح چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 01:18 ب.ظ نظرات ()
پروژه آشنایی با حسابداری حقوق و دستمزد(کامل ترین پروژه در اینترنت) در 22 صفحه و با فرمت قابل ویرایش
در پروژه حاضر به شکل جامع و کامل به حسابداری حقوق و دستمزد پرداخته می شود

فهرست مطالب:

حسابداری حقوق و دستمزد


مقدمه


اجزاء و عناصر سیستم حقوق و دستمزد کدامند


وظیفه دایره کارگزینی چیست


وظیفه دایره ثبت ورود و خروج پرسنل چیست


وظیفه دایره حسابداری حقوق و دستمزد چیست


قرارداد کارو شرایط اساسی انعقاد کار چگونه است


منظور از مزایای مستمر و غیر مستمر چیست


مدت کار


اضافه کاری چیست و چه شرایطی دارد


حقوق:


اضافات حقوق یا حقوق متعلقه عبارتند از:


کسورات، عبارتند از:


اضافه کار:


محاسبه نرخ یک ساعت اضافه کار:


حسابداری حقوق و دستمزد:


اهمیت سیستم:


حقوق و مزایای کارکنان


محاسبه حقوق و مزایا


کسورات حقوق و مزایا


حق بیمه


مالیات


سایر کسورات


مبلغ قابل پرداخت به کارکنان


لیست حقوق و دستمزد


کنترلهای داخلی حسابداری حقوق  و دستمزد


مراحل پرداخت حقوق