دکتر صالح جمعه 30 فروردین 1398 11:26 ب.ظ نظرات ()
برای اندازه‌گیری محتوای اطلاعاتی سود اعلان شده از واکنش بازار به هنگام اعلان سود استفاده می‌کنیم. این معیار به دو صورت زیر برآورد می‌شود:
رابطه(1)
نوسان بازده‌های غیرعادی

AVAR: نوسان بازده‌های غیرعادی
AR: بازده غیرعادی که به صورت زیر برآورد می‌شود:
بازده غیرعادی

AR: بازده روزانه شرکت
Rm: بازده بازار روزانه
در این رابطه هر چقدر نوسان بازده‌های غیرعادی بیشتر باشد،میزان محتوای سود اعلان شده بیشتر خواهد بود.
رابطه(2)
نوسان حجم معاملات غیرعادی

AVOL: نوسان حجم معاملات غیرعادی در یک بازه 100 روزه
V it: تعداد سهام معامله شده روزانه  
در این رابطه هر چقدر نوسان حجم معاملات غیرعادی بیشتر باشد، میزان محتوای سود اعلان شده بیشتر خواهد بود.