دکتر صالح پنجشنبه 29 فروردین 1398 12:21 ق.ظ نظرات ()
مبنا و روش تمامی بانک های مرکزی از جمله بانک مرکزی ایران برای تعیین نرخ ارز استفاده از نرخ انتخاب مجدد یا Reelection rate است.
اجزای فرمول محاسبه نرخ ارز توسط بانک مرکزی که به اختصار RER نامیده می شود عبارتند از:
e: نرخ اسمی ارز
p: شاخص قیمت داخلی
pf: شاخص قیمت خارجی(آمریکا)

نحوه محاسبه نرخ ارز توسط بانک مرکزی به صورت زیر می باشد:

RER it شاخص قیمت داخلی/ شاخص قیمت طرف خارجی(آمریکا) × نرخ رسمی ارز

برای مطالعه بیشتر پیرامون نحوه محاسبه نرخ ارز و فرمول بانک مرکزی برای تعیین نرخ رسمی ارز به لینک زیر مراجعه کنید.