دکتر صالح یکشنبه 25 فروردین 1398 09:25 ب.ظ نظرات ()

طرح تدبیر سال 1398(راهنمای مدیر در ارتقای كیفیت مدیریت مدارس ابتدایی - نسخه کامل) با فرمت قابل ویرایش و با توضیحات کامل و تمامی فاکتورهای مدنظر آموزش و پرورش


در طرح حاضر به تمامی موارد زیر پرداخته می شود:

فهرست مطالب

فصل اول: كلیات و تعاریف

مقدمه

اهمیت و ضرورت

اهداف

گستره برنامه

تعاریف و اصطلاحات

فصل دوم : فرایند های مهم و تأثیر گذاردر بهبود عملكرد مدارس

فرایند ها

تقویم اجرایی فرایند ها

نمونه فرم پیشنهادی برای تدوین برنامه عملكردی سالانه مدرسه

فصل سوم:ارزیابی و نتایج (شاخص ها و شیوه ها)

خود ارزیابی

شاخص های مناسب برای هدایت و ارزیابی فرایند ها (عملكرد مدرسه )

شیوه های ارزیابی

سخن پایانی

فهرست جداول

جدول شماره(1):گام های تدوین برنامه سالانه و عملیاتی

جدول شماره(2):تقویم اجرایی بهبود فرایند مدیریت مدرسه

جدول شماره(3):نمونه فرم پیشنهادی برنامه سالانه مدرسه

جدول شماره(4):نمونه فرم پیشنهادی خود ارزیابی بهبود فرایند های مدیریت مدرسه

جدول شماره(5):فرم ارزیابی بهبود فرایند

جدول شماره(6 ):نمونه فرم ارزیابی بیرونی فرایندی ،ویژه بازدید های طی سال تحصیلی بر اساس فرم ارزیابی بهبود فرایندها

دسته بندی: طرح تدبیر مدارس

فرمت: قابل ویرایش

تعداد صفحات: 25

قیمت: 3500

مناسب و کاربردی برای مدارس

دانلود فایل