دکتر صالح شنبه 7 اردیبهشت 1398 12:10 ق.ظ نظرات ()
تحقیق آشنایی با نرخ تورم در 6 صفحه و فرمت قابل ویرایش برای ارائه در سمینارهای دانش آموزی و دانشجویی
در تحیق حاضر به شکل جامع و کامل به نرخ تورم پرداخته می شود
فهرست مطالب:
- مقدمه
- ریشه‌های تورم
- تورم از دیدگاه تقاضا
- تورم از دیدگاه عرضه
- انتظارات تورمی
- تورم از دیدگاه ساختاری
- پس اندازه و تورم
- نرخ ارز و تورم
- نرخ سود تسهیلات و تورم
- مهمترین عوامل بروز تورم در ایران
- منابع
دسته بندی: تحقیق و پروژه
تعداد صفحات: 6
فرمت: قابل ویرایش
تهیه و تنظیم: صالح عبادی
قیمت: 5000